1. jordtrötthet

    jordtrötthet, i jorden uppträdande fenomen med avtagande avkastning inom växtodlingen beroende på ensidig växtföljd, t.ex. mångårig stråsädesodling eller ärtodling.
  2. plantering

    plantering, utplacering av från frön eller sticklingar uppdragna örtartade eller vedartade plantor.
  3. hackbruk

    hackbruk, hackjordbruk, en form av åkerbruk som har hackan som huvudsakligt redskap.