1. platta

  platta, plant och – relativt övriga dimensioner – tunt bärverkselement som belastas huvudsakligen vinkelrätt mot ytan.
 2. litosfärisk platta

  litosfärisk platta, sammanhängande segment av litosfären, dvs. jordskorpan och översta delen av jordmanteln, kännetecknat av liten eller ingen tektonisk aktivitet.
 3. platta

  2platt`a verb ~de ~t ORDLED: platt-ar SUBST.: plattande
  Svensk ordbok
 4. platta

  1platt`a subst. ~n plattor ORDLED: platt-an
  Svensk ordbok
 5. plattektonik

  plattektonik, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln, är uppdelad i segment, plattor, och hur dessa rör sig inbördes.
 6. asp

  asp, Populus tremula, art i familjen videväxter.
 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 9. Rosettestenen

  Rosettestenen, Rosettastenen, en stor stenplatta med en inskrift från 196 f.Kr.
 10. platt-tektonik

  platt-tektonik, se plattektonik.