1. plattektonik

  plattektonik (avstavas platt-tektonik) beskriver hur stora plattor i jordskorpan, ofta hela kontinenter, rör sig långsamt i förhållande till varandra.

 2. kompass

  kompass (italienska compasso ’kompass’, egentligen ’cirkel’, ’passare’, av compassare ’stega’, ’avmäta’, ’mäta med passare’, av latin passus ’steg’), instrument som bland annat används för att bestämma rörelseriktning eller bäring till föremål på jordytan.

 3. parther

  parther, egentligen namn på befolkningen i Parthien, en historisk provins i nordöstra Iran som ca 250 f.Kr. erövrades av ett nordligt ryttarfolk.
 4. öbåge

  öbåge, bågformig kedja av vulkaniska öar utmed gränsen mellan två kolliderande oceaniska litosfärplattor.
 5. spår

  spår, anläggning för trafik på räls.
 6. broskfiskar

  broskfiskar, tvärmunnar, Chondrichthyes eller Plagiostomi, klass käkförsedda ryggradsdjur som omfattar de nu levande underklasserna Elasmobranchii (hajar och rockor) och Holocephali (helhuvudfiskar) samt, vanligen, de utdöda Placodermi (pansarhajar).
 7. dendrit

  dendrit, träd- eller mossliknande utfällning av järn- eller manganoxider på bergarters skiktfogar och sprickor eller på spalt- och sprickytor hos mineral, t.ex. trädagat och mossagat.
 8. kapitäl

  kapitäl, det dekorativt utformade krönet på en kolonn, pelare eller pilaster.
 9. Nisse Hellberg

  Hellberg, Nils (Nisse), född 1959, sångare, gitarrist och låtskrivare, mest känd som frontfigur i Wilmer X.

 10. Kaledoniderna

  Kaledoniderna, bergskedja vid Europas nordvästra gräns mot Atlanten.