1. plattform

  plattform, perrong , plan uppbyggnad för resandes av- och påstigning vid järnvägsstation.
 2. plattform

  plattform, inom geologin en del av den kontinentala jordskorpan som täcks av tjocka lager av flackt liggande sediment och sedimentära bergarter.
 3. plattform

  platt`form subst. ~en ~ar ORDLED: platt--form-en
  Svensk ordbok
 4. Nationell plattform

  Nationell plattform, myndighetssamverkan med syfte att begränsa och mildra effekterna av naturolyckor.
 5. plattformsspel

  plattformsspel, datorspelsgenre som bygger på att spelfigurer hoppar mellan plattformar eller tar sig förbi olika typer av hinder.
 6. plattformstransportör

  plattformstransportör, lamelltransportör , länkbandstransportör, transportör för tungt och slitande gods, såsom malm och sten.
 7. östeuropeiska plattformen

  östeuropeiska plattformen, inom geologi detsamma som ryska plattformen.
 8. ryska plattformen

  ryska plattformen, östeuropeiska plattformen, ryska plattan, geologisk region i östra Europa med tjocka lager av flackt liggande sedimentära bergarter bildade under yngre prekambrium till tertiär (ca 700–5 miljoner år gamla).
 9. Bulverket

  Bulverket, träfästning från tidig medeltid, belägen mitt i Tingstäde träsk på norra Gotland, undersökt av majoren E.A. Zetterling 1921–36.
 10. datorisering

  datorisering, den vedertagna benämningen på den sedan början av 1950-talet pågående process där datorer tas i anspråk för allt fler uppgifter.