1. plattform

  plattform, perrong , plan uppbyggnad för resandes av- och påstigning vid järnvägsstation.
 2. plattform

  plattform, inom geologin en del av den kontinentala jordskorpan som täcks av tjocka lager av flackt liggande sediment och sedimentära bergarter.
 3. plattformsspel

  plattformsspel, datorspelsgenre som bygger på att spelfigurer hoppar mellan plattformar eller tar sig förbi olika typer av hinder.
 4. plattform

  platt`form subst. ~en ~ar ORDLED: platt--form-en
  Svensk ordbok
 5. Nationell plattform

  Nationell plattform, myndighetssamverkan med syfte att begränsa och mildra effekterna av naturolyckor.
 6. plattformstransportör

  plattformstransportör, lamelltransportör , länkbandstransportör, transportör för tungt och slitande gods, såsom malm och sten.
 7. östeuropeiska plattformen

  östeuropeiska plattformen, inom geologi detsamma som ryska plattformen.
 8. ryska plattformen

  ryska plattformen, östeuropeiska plattformen, ryska plattan, geologisk region i östra Europa med tjocka lager av flackt liggande sedimentära bergarter bildade under yngre prekambrium till tertiär (ca 700–5 miljoner år gamla).
 9. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 10. stylit

  stylit, pelarhelgon, kristen asket (på 400–500-talen) som tillbringade en längre eller kortare tid uppe på en pelare med en plattform, på vilken en hydda kunde få plats.