1. fribelägenhet

  fribelägenhet, det avstånd från andra odlingar av samma växtslag som en utsädesodling av ett korsbefruktande växtslag måste ligga på.
 2. rotfyllning

  ro`tfyllning subst. ~en ~ar ORDLED: rot--fyll-ning-en
  Svensk ordbok
 3. plombera

  plombe´ra verb ~de ~t ORDLED: plomb-er-ar SUBST.: plomberande, plombering
  Svensk ordbok