1. plotta

  plotta [plåt`a] verb ~de ~t ORDLED: plott-ar SUBST.: plottande, plott(n)ing
  Svensk ordbok
 2. plotter

  plotter, kurvritare, utrustning kopplad till dator, mätutrustning etc. för grafisk presentation.
 3. plotter

  plotter [plåt´-] subst. plottret ORDLED: plottr-et
  Svensk ordbok
 4. normalfördelningspapper

  normalfördelningspapper, rutnät anpassat till normalfördelningen.
 5. xy-skrivare

  xy-skrivare, äldre registreringsanordning för presentation av en storhet som funktion av en annan storhet, t.ex. tillryggalagd sträcka som funktion av tid.
 6. skrivare

  skrivare, engelska printer, enhet ansluten till dator, mät- eller registreringsinstrument för att producera text och/eller bild på papper.
 7. sonar

  sonar, tekniskt system som använder ljud för navigation och kartläggning av undervattensmiljöer.
 8. datorgrafik

  datorgrafik, grafisk databehandling, datagrafi, att framställa grafiska bilder med hjälp av dator.
 9. datorstödd konstruktion

  datorstödd konstruktion, även CAD ( computer aided design), användning av dator i konstruktions- och ritarbete.
 10. FCI

  FCI, Fédération Cynologique Internationale, internationell hundorganisation med säte i Thuin, Belgien.