1. plundring

  plundring betyder att stjäla många saker och förstöra mycket.
 2. plundring

  plun`dring subst. ~en ~ar ORDLED: plundr-ing-en
  Svensk ordbok
 3. predation

  predation, förhållandet att ett djur, en predator, dödar och helt eller delvis konsumerar ett annat djur.
 4. Midas

  Midas (grekiska), namn på kungar i Frygien. Den mest kände var son till Gordios, härskade troligen 738–696 f.Kr. och sände gåvor till Delfi.
 5. kompilering

  kompilering, i databehandlingssammanhang översättning av ett program från ett programspråk till ett annat språk.
 6. Pergamon

  Pergamon, turkiska Bergama, forntida stad i Mysien, ca 100 km norr om nuvarande Izmir, Turkiet.
 7. vandaler

  vandaler, latin Vandali eller Vandilii, historiskt germanfolk om vars ursprung flera svårbelagda hypoteser framlagts, bl.a. att det skulle ha invandrat till kontinenten från Skandinavien.
 8. etnisk rensning

  etnisk rensning, tvångsmässig fördrivning av en befolkningsgrupp från ett geografiskt område.
 9. folkvandringstiden

  folkvandringstiden, i europeisk historia benämning på perioden ca 370–600.
 10. visigoter

  visigoter (latin Visigothae), även felaktigt benämnda västgoter, germansk folkgrupp.