1. pol

  pol, geografisk pol, en av de båda punkter på jordytan där jordens rotationsaxel skär jordytan, dvs.
 2. Pol Pot

  Pol Pot, egentligen Saloth Sar, 1925–98, kambodjansk gerillaledare och politiker, premiärminister 1976–79.

 3. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 4. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 5. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 6. polarklimat

  polarklimat, klimattyp i Köppens klimatklassifikation som råder där alla månaders medeltemperatur understiger 10 °C. Gränsen för polarklimatets utbredning sammanfaller i stort sett med trädgränsen.
 7. pollination

  pollination, pollinering, hos växter transporten av pollenkorn från den plats där pollenet bildas, till pistillens märke eller direkt till fröämnet.
 8. polyteism

  polyteism, tro på många gudar.
 9. polariserat ljus

  polariserat ljus, amplitudvariation hos en ljusvåg som kan ske i två mot varandra vinkelräta riktningar eller vara en kombination av svängningar i dessa båda riktningar, vilka samtidigt är vinkelräta mot vågens utbredningsriktning.
 10. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.