1. polarisationsmikroskop

  polarisationsmikroskop, mikroskop i vilket planpolariserat ljus utnyttjas för att studera dubbelbrytande material – ofta mineral.
 2. Bertrand-lins

  Bertrand-lins, hjälplins i polarisationsmikroskop, se Amici-Bertrand-lins.
 3. tunnslip

  tunnslip, slipprov , 0,02–0,03 mm tjock skiva av ett mineral eller en bergart limmad mot en tunn glasskiva.
 4. Berek-kompensator

  Berek-kompensator, ett av Max Berek konstruerat hjälpinstrument att användas i polarisationsmikroskop för optisk mineralanalys.
 5. analysator

  analysator, anordning eller apparat som används för att undersöka fysikaliska egenskaper, t.ex. för att fastställa svängningsriktningen hos polariserat ljus eller för att åstadkomma analyserbara interferenseffekter i ljus som utgår från ett preparat som belyses med planpolariserat ljus.
 6. Amici-Bertrand-lins

  Amici-Bertrand-lins , Bertrand-lins, in- och utskjutbar hjälplins, monterad i tuben på ett polarisationsmikroskop.
 7. diamant

  diamant, modifikation av grundämnet kol.