1. polemik

  polemi´k subst. ~en ~er ORDLED: pol-em-ik-en
  Svensk ordbok
 2. polemiker

  pole´miker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: pol-em-ik-ern
  Svensk ordbok
 3. Chen Liang

  Chen Liang , 1143–94, kinesisk filosof.
 4. Sven Fagerberg

  Fagerberg, Sven, född 17 december 1918, död 20 januari 2006, författare, civilingenjör.
 5. jian’ai

  jian’ai, chien-ai (kinesiska), den allomfattande kärlek som den kinesiske filosofen Mo Zi förespråkade i polemik mot konfucianerna, vilka satte kärleken till föräldrar och andra närstående familjemedlemmar framför kärleken till andra människor.
 6. Afrahat

  Afrahat, den äldste syriske kyrkofadern.
 7. Barnabasbrevet

  Barnabasbrevet, en Barnabas tillskriven kristen skrift på grekiska, sannolikt från 130-talet.
 8. Taarnet

  Taarnet , dansk tidskrift med undertiteln Illustreret Maanedsskrift for Kunst og Litteratur, utgiven 1893–94 av Johannes Jørgensen.
 9. Götheborgske Spionen

  Götheborgske Spionen, tidning utgiven i Göteborg 1766–73 av Bengt Öhrwall.
 10. Ovid Densusianu

  Densusianu, Ovid, pseudonymen Ervin, 1873–1938, rumänsk filolog, etnolog, litteraturhistoriker och poet.