1. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 2. Polens delningar

  Polens delningar, tre territoriella uppdelningar av Polen.
 3. Kongress-Polen

  Kongress-Polen, benämning på den östliga del av Polen, inklusive Warszawa, som genom beslut av Wienkongressen 1815 kom att tillhöra Ryssland fram till 1917.

 4. Belarus

  Belarus, Vitryssland, stat i östra Europa.

 5. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 6. Polenlänken

  Polenlänken, SwePol Link, sjökabelförbindelse för överföring av el mellan Sverige och Polen.
 7. polenta

  polenta, gröt av majsmjöl, vanlig i norra Italien och på norra Balkanhalvön.
 8. OECD

  OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Paris, internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling.
 9. pol

  pol, punkt i planet sådan, att för en given andragradskurva och en variabel linje genom polen, alla harmoniska konjugat av polen med avseende på linjens skärningspunkter med kurvan ligger på en rät linje, kallad polar.
 10. Maus

  Maus, serieroman i två delar