1. polis

  polis (grek., pluralis poleis), antikt grekiskt ord, vanligen översatt ”stad” eller ”stadsstat”.
 2. polis

  polis är ordet både för den enskilde polismannen och på hela polisväsendet i ett land.
 3. polisen

  polisen, Polisen, polisväsen, benämning på såväl polisorganen som de där anställda befattningshavarna.

 4. polismyndighet

  Polismyndigheten, sedan 2015 benämning på självständig myndighet med ansvar för polisväsendet, se polisen.

 5. Polisario

  Polisario, Front Populaire de Libération de Saguia El Hamra et Rio de Oro, Folkfronten för befrielse av Seguiet al Hamra och Rio de Oro, bildad 1973 i det dåvarande Spanska Sahara.

 6. polisroman

  polisroman, detektivroman där tyngdpunkten i skildringen ligger på poliser och polisarbetet.
 7. polis

  polis, detsamma som försäkringsbrev.
 8. polishund

  polishund, brukshund som ägs av Rikspolisstyrelsen (RPS) eller av polisman och som genomgått tjänstbarhetsprov-1, s.k. RPS-test, vari ingår lydnadsdressyr, spårprov och skydd av förare.
 9. polisfilm

  polisfilm är filmer som handlar om en polis eller en mindre grupp poliser.
 10. polislagen

  polislagen (1984:387) innehåller tillsammans med polisförordningen grundläggande bestämmelser om polisens uppgifter, organisation och befogenheter, se polisen.