1. pond

  pond, enhet för kraft i CGS-systemet med beteckningen p. 1 pond svarar mot tyngden av massan 1 gram vid normalacceleration.
 2. pond

  pond [pån´d] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: pond-et
  Svensk ordbok
 3. Pondus

  Pondus, norsk tecknad humorserie, skapad 1997 av Frode Øverli ( född 1968).
 4. pondo

  pondo, bantutalande folk i Sydafrika, se mpondo.
 5. Pondicherry

  Pondicherry, stad och unionsterritorium i Indien, se Puducherry (stad) och Puducherry (unionsterritorium).
 6. ponderosatall

  ponderosatall , annat namn på växtarten gultall.
 7. pondus

  pondus [pån´-] subst. ~en ORDLED: pond-us-en
  Svensk ordbok
 8. ponderabel

  pondera´bel adj. ~t ponderabla ORDLED: pond-er-abel
  Svensk ordbok
 9. p

  p, beteckning för kraftenheten pond.
 10. kilopond

  kilopond, kraftenhet i CGS-systemet med beteckningen kp. 1 kilopond = 9,80665 newton (N), där newton är kraftenheten i SI.