1. Mana Pools nationalpark

  Mana Pools nationalpark, nationalpark i norra Zimbabwe; för belägenhet se landskarta Zimbabwe.
 2. Zimbabwe

  Zimbabwe, stat i södra Östafrika.

 3. nationalpark

  nationalpark kallas ett område där riksdagen har beslutat att naturen ska vara helt skyddad.
 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. granulocyter

  granulocyter, en typ av vita blodkroppar (leukocyter) som kännetecknas av speciella, färgbara korn, granula, inne i cellen.

 6. pool

  pool, sammanslutning eller samarbete i visst syfte, t.ex. mellan näringsidkare inom samma verksamhetsområde för att undvika inbördes konkurrens.
 7. Poole

  Poole, stad i södra England, Storbritannien; 157 900 invånare (2016).

 8. pool

  pool, personalpool, personalgrupp inom ett företag vars medlemmar inte är fast placerade vid en driftsenhet utan kan flyttas inom företaget för att utföra arbete vid olika enheter där behov uppkommer.
 9. Black Muslim-rörelsen

  Black Muslim-rörelsen, Black Muslims eller Nation of Islam, ny religion med starka inslag av svart nationalism, grundad i Detroit 1930 av W.D. Fard, senare känd som Master Farrad Muhammad.
 10. immunglobuliner

  immunglobuliner, de molekyler som utgör antikroppar.