1. populärmusik

  populärmusik, musikalisk genrebeteckning.
 2. Eurovision Song Contest

  Eurovision Song Contest, Eurovisionsschlagerfestivalen, Mélodie Grand Prix, populärmusiktävling anordnad årligen sedan 1956 av organisationen EBU (Eurovisionen).
 3. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 4. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.

 5. Elvis Presley

  Elvis Presley var en amerikansk sångare och skådespelare.
 6. outro

  outro, avslutande del i ett musikaliskt verk, främst inom populärmusik (jämför intro). 

 7. pop

  pop, främst samlingsbenämning på olika musikstilar, även använd om vissa företeelser inom bildkonst (se popkonst) och mode (se popmode).
 8. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 9. musik

  musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.
 10. reggae

  reggae, musikform med ursprung i Jamaica.