1. position

  position, börsterm: en placerares innehav av värdepapper, valutor eller liknande.
 2. positionssystem

  positionssystem, talsystem för representation av heltal med hjälp av siffror.
 3. position

  position, föreskriven placering av armar och/eller fötter inom klassisk balett.
 4. position

  position [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: pos-it-ion-en
  Svensk ordbok
 5. positionsastronomi

  positionsastronomi, den del av astronomin som behandlar himlakropparnas positioner, se astrometri.
 6. positionssinne

  positionssinne, förmåga att utan synens hjälp uppfatta kroppsdelars läge.
 7. positionering

  positionering, de åtgärder en organisation eller ett företag vidtar för att få människor att uppfatta en produkt eller ett varumärke på ett visst sätt.
 8. Positionsartilleriregementet

  Positionsartilleriregementet, A 9 , artilleriförband i Stockholm, uppsatt 1902 och förlagt till Livgardets till häst f.d. kaserner; 1928 sammanslaget med Smålands artilleriregemente till Smålands arméartilleriregemente.
 9. positionsartilleri

  positionsartilleri, tungt artilleri som förr användes vid strid om befästa ställningar; nu ersatt av tungt fältartilleri.
 10. positionslykta

  positionslykta, detsamma som parkeringsljus.