1. positiv psykologi

  positiv psykologi, vetenskapen om människans inneboende resurser och hur dessa kan utvecklas.

 2. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.

 3. Erik H. Erikson

  Erikson, Erik Homburger, född 15 juni 1902, död 12 maj 1994, tysk-amerikansk psykoanalytiker, ett av de ledande namnen inom psykoanalytiskt orienterad utvecklingspsykologi.
 4. hälsopsykologi

  hälsopsykologi, kunskapsområde som utnyttjar psykologiskt vetande i studiet av hälsa och ohälsa hos människan.
 5. Martin E.P. Seligman

  Seligman, Martin E.P., född 1942, amerikansk psykolog, verksam vid University of Pennsylvania sedan 1970.
 6. Timothy Leary

  Leary, Timothy, 1920–96, amerikansk psykolog och författare, mest omtalad som förespråkare för hallucinogena droger. 

 7. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.