1. post

  post, fast vertikal eller horisontell byggnadsdel som delar upp en fönster- eller dörröppning.
 2. post

  post, bokfört belopp e.d.; i datorsammanhang: sammansatt datatyp (engelska record), bestående av flera enkla namngivna dataelement, var och en av en för posten bestämd datatyp.
 3. post

  post, vaktpost, soldat avdelad för bevakningsuppgift på anvisad plats (postställe), ibland med specialuppdrag, t.ex. luftbevakningspost, eldpost, kontroll av inpassering.
 4. post

  post, försändelser som brev, paket och trycksaker; eller organisation för överbringande av sådana försändelser (se postbefordran, PostNord AB och postväsen).
 5. post

  post [pås´t] subst. ~en ~er ORDLED: post-en
  Svensk ordbok
 6. post-

  post-, förled: efter-.
 7. post-

  post- förled
  Svensk ordbok
 8. post mortem

  post mortem, efter döden; en post mortem genomförd undersökning har sålunda utförts på en död kropp.
 9. post partum

  post partum, efter och i nära anslutning till en förlossning ( partus), t.ex. blödning post partum ( postpartal blödning), blödning efter en förlossning.
 10. post meridiem

  post meridiem, förkortat p.m., på eftermiddagen, mellan klockan 12 och 24.