1. postulat

  postulat, vanligen detsamma som axiom.
 2. Kochs postulat

  Kochs postulat, kriterier formulerade av Robert Koch för att en mikroorganism skall anses vara bevisad orsak till en viss sjukdom.
 3. postulat

  postula´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: postul-at-et
  Svensk ordbok
 4. Postulata nobilium

  Postulata nobilium, aktstycke som tillkom i samverkan mellan Erik Sparre och Hogenskild Bielke och framlades vid förhandlingar med Sigismund 1594.
 5. Niels Bohr

  Bohr, Niels, född 7 oktober 1885, död 18 november 1962, dansk fysiker, centralgestalt i utformningen av den moderna atomteorin, professor vid Köpenhamns universitet 1916–56.
 6. axiom

  axiom, i dagligt tal beteckning för ett självklart sant påstående.
 7. Robert Koch

  Koch, Robert, 1843–1910, tysk läkare och bakteriolog, professor i hygien vid Berlins universitet från 1885.
 8. parallellpostulatet

  parallellpostulatet, postulat av Euklides om parallella räta linjer i rummet.
 9. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 10. parallell

  parallell, som går jämsides och på konstant avstånd.