1. pq-formeln

  pq-formeln är en metod för att lösa en andragradsekvation.

 2. andragradsekvation

  andragradsekvation är en ekvation som har formen ax 2 +  bx +  c = 0.
 3. avstånd

  avstånd. Med avståndet mellan två punkter P och Q menas längden d av den rätlinjiga sträckan PQ mellan punkterna.
 4. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.