1. pränta

  prän`ta verb ~de ~t ORDLED: pränt-ar SUBST.: präntande, präntning
  Svensk ordbok
 2. Torarullar

  Torarullar, pergamentrullar för liturgiskt bruk med de fem Moseböckernas text (se Tora) präntade av särskild utbildad skrivare ( sofer) enligt rabbinska föreskrifter.
 3. uttåget ur Egypten

  uttåget ur Egypten, berättelsen i Andra Moseboken, Exodus, om hur israeliterna efter 430 års slaveri i Egypten och sedan Israels Gud plågat landet med en rad naturkatastrofer, sjukdom och död får lov av farao att lämna Egypten.
 4. pränta i

  pränta i´ verb präntade präntat ORDLED: pränt-ar SUBST.: ipräntande, ipräntning
  Svensk ordbok
 5. Bo Präntare

  Präntare (ursprungligen Pettersson), Bo, 1928–2017, tidningsman.

 6. Codex argenteus

  Codex argenteus, Silverbibeln, en mycket värdefull prakthandskrift från 500-talets början, med silver- och guldskrift på purpurfärgat pergament.
 7. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 8. pränt

  pränt, i äldre svensk paleografisk terminologi beteckning för bokskrift.
 9. Codex runicus

  Codex runicus, pergamenthandskrift vid Det arnamagnæanske Institut, Köpenhamn, innehållande Skånelagen m.m., präntad med runor efter en förlaga med vanlig latinsk skrift.
 10. kursivskrift

  kursivskrift, tidigare kurrentskrift, inom paleografin beteckning för den löpande, vanligast åt höger lutande skrift som var bruksskriftens snabbaste och samtidigt mest extrema uttrycksform.