1. präst

  präst, ämbete i den kristna kyrkan, förmedlat genom vigning (se prästvigning).
 2. prästvigning

  prästvigning, ordination , avskiljning, gudstjänsthandling genom vilken ämbetet som präst överlämnas som ett livsvaraktigt uppdrag.
 3. prästeståndet

  prästeståndet, andliga ståndet, benämning dels på prästerskapet som särskild grupp i samhället, dels på ett av stånden i den svenska riksdagen fram till 1866.
 4. prästkrage

  prästkrage, Leucanthemum vulgare (syn. Chrysanthemum leucanthemum), art i familjen korgblommiga växter.
 5. Prästskriften

  Prästskriften, en av de fyra källskrifter som (efter källsöndring) synes ligga bakom Moseböckerna.
 6. sikhism

  sikhism, indisk monoteistisk religion, som grundlagts genom tio guruers förkunnelse och organisatoriska verksamhet under 1500–1600-talen.
 7. prästmöte

  prästmöte, stiftsprästerskapets överläggning under biskopens ledning alltsedan 300-talet.
 8. prästkappa

  prästkappa, fotsid, ärmlös svart kappa av tunt ylle- eller sidentyg med krage.
 9. prästboställe

  prästboställe, äldre benämning på till prästlön anslaget boställe.
 10. prästhavre

  prästhavre, svenska flaggan , Billbergia nutans, art i familjen ananasväxter.