1. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 2. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 3. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.
 4. hypotes

  hypotes, antagande, förutsättning.
 5. psykopati

  psykopati, en grupp av problem som tillhör kategorin personlighetsstörning och som således inte är att anse som psykisk störning (psykisk sjukdom).
 6. hermeneutik

  hermeneutik, läran om tolkning.
 7. heuristik

  heuristik, dels metod för att upptäcka eller bilda ny relevant kunskap, dels läran om sådana metoder.
 8. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 9. vattenenergi

  vattenenergi, läges- och rörelseenergi hos vatten i vattendrag, tidvatten, vågor och havsströmmar.
 10. stereotyp

  stereotyp, inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår.