1. praxis

  praxis, sedvana, handling, tradition; i bl.a. beteendevetenskap, samhällsvetenskap och filosofi använt på delvis skilda sätt om individers eller gruppers handlande i anpassning till omgivningen.
 2. praxis

  prax´is subst., best. f. ~ el. ~en ORDLED: prax-is-en
  Svensk ordbok
 3. norm

  norm, det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis.
 4. George Washington

  Washington, George, född 22 februari 1732, död 14 december 1799, amerikansk militär och statsman, USA:s förste president 1789–97, generallöjtnant 1798.
 5. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 6. konsumtion

  konsumtion, slutlig användning (förbrukning) av varor och tjänster.
 7. Praxisgruppen

  Praxisgruppen, en grupp filosofer i Jugoslavien som 1964 grundade tidskriften Praxis (förbjuden av de kommunistiska myndigheterna 1975).
 8. ortodox judendom

  ortodox judendom, riktningar som håller fast vid traditionell judisk lära (ortodoxi), i regel även levnadssätt (ortopraxi).
 9. målsägande

  målsägande, målsägare, den som direkt och på ett påtagligt sätt drabbats av ett brott, den mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.
 10. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.