1. precision

  precision, i mätningssammanhang kvalitetsegenskap hos mätresultat som anger graden av inbördes överensstämmelse mellan resultat vid upprepade mätningar av samma storhetsvärde.
 2. precis

  1preci´s adv. ORDLED: pre-cis
  Svensk ordbok
 3. precis

  2preci´s adj. ~t ORDLED: pre-cis
  Svensk ordbok
 4. människan

  människan är däggdjursarten Homo sapiens. Människan är ett djur, precis som hunden, gråsparven och husflugan.
 5. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 6. folkrätt

  folkrätt, juridisk term som betecknar en rättsordning mellan folken till skillnad från den inomstatliga rätten, som gäller för en stats medborgare.
 7. ekvatorn

  ekvatorn är en tänkt linje på jordens yta.
 8. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 9. muskel

  muskel är en typ av vävnad i kroppen som kan dra ihop sig.
 10. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.