1. prelat

  prelat ’bära eller föra framför’; ’utmärka’), hederstitel inom romersk-katolska kyrkan för förtjänta präster; under medeltiden benämning på ledande kaniker i ett domkapitel; i allmänt språkbruk (högt uppsatt) präst med myndigt uppträdande.
 2. prelat

  prela´t subst. ~en ~er ORDLED: pre-lat-en
  Svensk ordbok
 3. common law

  common law, i sin mest vidsträckta mening alla de rättssystem som härstammar från engelsk rätt (i komparativ rätt talar man om en common law-familj av rättsordningar, inkluderande bl.a. amerikansk, australisk och delvis indisk rätt).
 4. Hans Brask

  Brask, Hans, 1464–1538, biskop i Linköping.
 5. Johannes Angelus Arcimboldus

  Arcimboldus, Johannes Angelus, italienska Gianangelo Arcimboldo, 1485–1555, italiensk prelat, avlatskommissarie och påvlig legat i Norden.
 6. Peder Sunnanväder

  Sunnanväder, Peder, kansler och prelat, se Peder Jakobsson Sunnanväder.
 7. monsignore

  monsignore (ital., av likabetydande franska monseigneur, av mon ’min’ och seigneur ’(förnäm) herre’), inom romersk-katolska kyrkan hederstitel som tilldelas kardinaler, biskopar m.fl.
 8. Micheline Presle

  Presle (egentligen Chassagne), Micheline, född 1922, fransk skådespelerska.
 9. Rimbert

  Rimbert, död 888, tysk prelat, från 865 Ansgars efterträdare som ärkebiskop av Hamburg–Bremen och författare till en biografi om denne, Vita Anskarii (”Ansgars liv”, svensk översättning i ”Boken om Ansgar”, 1986).
 10. slaglås

  slaglås, perkussionslås, avfyringsinrättning för eldhandvapen med slagkänslig tändsats.