1. presidium

  presidium, de ledande i en förening eller offentligt organ, i allmänhet ordföranden och en eller flera vice ordförande.
 2. presidium

  presidium [-si´- el. -si`-] subst. presidiet presidier ORDLED: pre-sidi-et
  Svensk ordbok
 3. Andreas Berlin

  Berlin, Andreas, 1746–73, botanist och upptäcktsresande.
 4. ukas

  ukas, påbud från envåldshärskaren, i Ryssland en förordning från tsaren, i syfte att komplettera eller åsidosätta lagen.
 5. František Kriegel

  Kriegel, František, 1908–79, tjeckoslovakisk politiker.
 6. Oldřich Černík

  Černík, Oldřich, 1921–94, tjeckoslovakisk politiker.
 7. Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation

  Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL , organ inom läkemedelsbranschen med uppgift att självständigt bedöma frågor som rör läkemedelsföretagens information till såväl läkare, veterinärer, tandläkare, farmaceuter etc. som allmänheten.
 8. Jozef Lenárt

  Lenárt, Jozef, 1923–2004, tjeckoslovakisk politiker (kommunist), regeringschef 1963–68.
 9. riksstämma

  riksstämma, den högsta beslutande församlingen inom ett flertal riksförbund och politiska partier.
 10. Nikolaj Sjvernik

  Sjvernik, Nikolaj, 1888–1970, sovjetisk politiker.