1. presidium

  presidium, de ledande i en förening eller offentligt organ, i allmänhet ordföranden och en eller flera vice ordförande.
 2. presidium

  presidium [-si´- el. -si`-] subst. presidiet presidier ORDLED: pre-sidi-et
  Svensk ordbok
 3. Leonid Brezjnev

  Brezjnev, Leonid, född 19 december 1906, död 10 november 1982, sovjetisk politiker, förste sekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti 1964–82, ordförande i Högsta sovjets presidium 1960–64 och 1977–82.

 4. Nordiska rådet

  Nordiska rådet, politiskt organ för samarbete mellan Nordens parlament och regeringar i frågor av gemensamt intresse.

 5. Jurij Andropov

  Andropov, Jurij, 1914–84, sovjetisk politiker och ämbetsman.

 6. ukas

  ukas, påbud från envåldshärskaren, i Ryssland en förordning från tsaren, i syfte att komplettera eller åsidosätta lagen.
 7. riksstämma

  riksstämma, den högsta beslutande församlingen inom ett flertal riksförbund och politiska partier.
 8. Oldřich Černík

  Černík, Oldřich, 1921–94, tjeckoslovakisk politiker.

 9. Nikolaj Podgornyj

  Podgornyj, Nikolaj, 1903–83, sovjetisk politiker, ordförande i Högsta sovjets presidium, dvs. nominell statschef 1965–77.

 10. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).