1. press

  press, som teknisk term maskin som åstadkommer tryck för pressning.
 2. press

  press är ett samlingsnamn på tryckta massmedier, alltså tidningar, tidskrifter med mera.
 3. press

  2press subst. ~en ORDLED: press-en
  Svensk ordbok
 4. press

  1press subst. ~en ~ar ORDLED: press-en
  Svensk ordbok
 5. Tamara Press

  Press, Tamara, född 1937, sovjetisk friidrottare, syster till Irina Press.
 6. politisk press

  politisk press, annan benämning på partipress.
 7. Associated Press

  Associated Press, amerikansk nyhetsbyrå, se AP.
 8. yellow press

  yellow press, benämning på skandal- och sensationsinriktade tidningar, se gula pressen.
 9. Kelmscott Press

  Kelmscott Press , boktryckeri som kom att inleda privatpressrörelsen i Storbritannien, startat 1891 av William Morris.
 10. Irina Press

  Press, Irina, 1939–2004, sovjetisk friidrottare, syster till Tamara Press.