1. pressarfot

  pressarfot, del av en symaskins matningsmekanism, vanligen med uppgift att trycka materialet (tyget) mot maskinens stygnplåt och matare.
 2. pressa

  press`a verb ~de ~t ORDLED: press-ar SUBST.: pressande, pressning; 1press
  Svensk ordbok
 3. Pressens Opinionsnämnd

  Pressens Opinionsnämnd, PON, hedersdomstol för pressen, inrättad 1916 av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen.

 4. biosfären

  biosfären är alla de platser där liv kan finnas från flera kilometer ner i jordskorpan och havet till några kilometer upp i luften.
 5. Pressarkivet

  Pressarkivet, se Sveriges pressarkiv.
 6. pressaft

  pressaft, avrinnande vätska från ensilage.
 7. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 8. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 9. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 10. boktryckarkonst

  boktryckarkonst, traditionell teknik att överföra text och bild från en infärgad förhöjd yta till papper med hjälp av trycket från en press.