1. Myndigheten för press, radio och TV

  Myndigheten för press, radio och TV, statlig myndighet, inrättad 2010 i samband med en ändring av radio- och TV-lagen.

 2. nimträd

  nimträd, nimba, neem, margosa, Azadirachta indica (synonym Melia azadirachta, Antelaea azadirachta), art i familjen mahognyväxter

 3. Pressens Opinionsnämnd

  Pressens Opinionsnämnd, PON, hedersdomstol för pressen, inrättad 1916 av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen.

 4. Karin Boye

  Boye, Karin, född 26 oktober 1900, död natten till 24 april 1941, författare, ledamot av Samfundet De Nio från 1931.

 5. press

  press, samlingsnamn för tryckta massmedier som dagstidningar, populärtidningar och tidskrifter; även företrädare för sådana organ.
 6. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 7. El Niño

  El Niño, meteorologisk-oceanografiskt fenomen som utgör den ena fasen i en oregelbundet återkommande förändring av ytvattentemperatur och väderförhållanden i tropiska Stilla havet, med omfattande påverkan på fiske- och jordbruksnäringarna.
 8. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 9. Richard Nixon

  Nixon, Richard Milhous, född 9 januari 1913, död 22 april 1994, amerikansk politiker (republikan), president 1969–74.

 10. Johann Wolfgang Goethe

  Goethe (från 1782 von Goethe), Johann Wolfgang, född 28 augusti 1749, död 22 mars 1832, tysk författare.