1. prestera

  preste´ra verb ~de ~t ORDLED: prest-er-ar SUBST.: presterande, prestering
  Svensk ordbok
 2. ackordslön

  ackordslön, eller ackord, betyder att man får lön efter hur mycket man presterar när man jobbar, se lön.
 3. fast lön

  fast lön är en lön som betalas ut regelbundet, oftast en gång i månaden, och inte beror på hur mycket man presterat på arbetet, se lön.
 4. rörlig lön

  rörlig lön är en lön som betalas ut regelbundet, oftast en gång i månaden, och som beror på hur mycket man presterat på arbetet, se lön.
 5. fysik

  fysik, ursprungligen benämningen på all naturvetenskap.
 6. Michail Tal

  Tal, Michail, 1936–92, sovjetisk (lettisk) schackspelare, världsmästare 1960–61.
 7. innehavarpapper

  innehavarpapper, värdepapper som ger en person rätt att enbart på grund av sitt innehav av papperet kräva att utfärdaren, gäldenären, utför en viss prestation.
 8. FLOPS

  FLOPS, floating-point operations per second, antal flyttalsoperationer per sekund (se flyttalsaritmetik), mått på datorers prestationsförmåga vad gäller tunga numeriska beräkningar.
 9. frälsebrev

  frälsebrev, dokument till bestyrkande av att innehavaren åtnjöt frihet från skyldigheten att erlägga skatt till kronan mot att han i stället presterade rusttjänst.
 10. fri bevisprövning

  fri bevisprövning, bevisrättslig princip som innebär dels fri bevisföring , dels fri bevisvärdering, dvs. att rätten utan begränsningar i form av regler fritt gör en bedömning av värdet av den presterade bevisningen.