1. presumera

  presume´ra verb ~de ~t ORDLED: pre-sum-er-ar SUBST.: presumerande, presumering; presumtion
  Svensk ordbok
 2. presumerad fara

  presumerad fara, typ av brottsrekvisit.
 3. presumtion

  presumtion, juridisk term för ett erfarenhetsmässigt grundat antagande att det föreligger ett samband mellan en viss presumerande omständighet och en annan presumerad omständighet.
 4. besittning

  besittning, juridisk term för faktiskt innehav av en sak oavsett om innehavet är rättmätigt.
 5. faredelikt

  faredelikt, brott där en viss fara för en skadlig effekt, som är orsakad av brottet, ingår i brottsbegreppet.
 6. faderskap

  faderskap, den erkända relationen mellan en man och hans barn.
 7. presumtiv

  presumtiv [-i´v el. pres´-] adj. ~t ORDLED: pre-sumt-iv
  Svensk ordbok
 8. subsumera

  subsume´ra verb ~de ~t ORDLED: sub-sum-er-ar SUBST.: subsumerande, subsumering; subsumtion
  Svensk ordbok
 9. resumera

  resume´ra verb ~de ~t ORDLED: re-sum-er-ar SUBST.: resumerande, resumering
  Svensk ordbok
 10. konsumera

  konsume´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-sum-er-ar SUBST.: konsumerande, konsumering; konsumtion
  Svensk ordbok