1. presumtiv

  presumtiv [-i´v el. pres´-] adj. ~t ORDLED: pre-sumt-iv
  Svensk ordbok
 2. due diligence

  due diligence, DD, företagsbesiktning, en noggrann granskning av bl.a. ett företags legala, finansiella och marknadsmässiga aspekter inför t.ex. ett beslut om företagsförvärv.
 3. portfolio

  portfolio, mapp med arbeten eller arbetsprover.
 4. Guðmundur Jónsson Kamban

  Kamban, Guðmundur Jónsson, 1888–1945, isländsk författare.
 5. Glücksborg

  Glücksborg, släkt, sidolinje av huset Oldenburg, på Danmarks tron sedan 1863, på Norges sedan 1905.
 6. Euklides algoritm

  Euklides algoritm, en algoritm (ett förfarande) för att finna största gemensamma delaren till två positiva heltal.
 7. Muhammad Yunus

  Yunus, Muhammad, född 28 juni 1940, bangladeshisk bankman, professor i nationalekonomi vid universitetet i Chittagong.
 8. MTV

  MTV, Music Television, amerikansk TV-kanal inriktad på ungdom, förmedlad via satellit.
 9. natriuretiska hormoner

  natriuretiska hormoner, sammanfattande benämning på hormoner som stimulerar njurarna att öka utsöndringen av natriumjoner, och därmed av vatten, med urinen.
 10. Saarland

  Saarland, delstat i västra Tyskland; 2 570 km2, 1 miljon invånare (2016).