1. preventivmedel

  preventivmedel, medel som förebygger att samlag resulterar i graviditet.
 2. preventivmedel

  preventi`vmedel subst. preventivmedlet, plur. ~, best. plur. preventivmedlen ORDLED: pre-vent-iv--medl-et
  Svensk ordbok
 3. preventivmedelsrådgivning

  preventivmedelsrådgivning, rådgivning i samband med att en person vänder sig till läkare eller barnmorska för att få information om olika preventivmetoder, deras lämplighet i det enskilda fallet, säkerhet, biverkningar och risker m.m.
 4. spermiedödande medel

  spermiedödande medel, preventivmedel.
 5. jams

  jams, yams, Dioscorea, släkte jamsväxter med ca 600 arter fleråriga örter; några är buskartade och alla är slingerväxter, som mot lämpligt stöd kan klättra mycket högt.

 6. Elise Ottesen-Jensen

  Ottesen-Jensen, Elise, född Ottesen, 1886–1973, norsk-svensk sexualupplysare, från 1919 verksam i Sverige.
 7. kondom

  kondom är ett preventivmedel för män som används för att exempelvis hindra befruktning vid samlag.
 8. sterilisering

  sterilisering, kirurgiskt ingrepp som utförs för att göra en individ steril, det vill säga oförmögen till fortplantning.
 9. sexualitet

  sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.
 10. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.