1. primater

  primater, tidigare herredjur, Primates, ordning däggdjur med knappt 400 nutida arter som, förutom människan, lever i tropiska och subtropiska områden i Amerika, Afrika och Asien.

 2. primat

  primat, dominerande ställning.
 3. prima ballerina

  prima ballerina, ursprungligen italiensk titel på en balettensembles ledande kvinnliga solist.
 4. primatstad

  primatstad, ett lands ledande stad.
 5. primas

  primas, den bland (ärke)biskoparna som står högst i rang i ett land och ibland uppfattas som nationens kyrklige ledare.
 6. prima

  prima [pri´- el. pri`-] adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. primer

  primer, inom genetiken benämning på en kort enkelsträngad DNA- eller RNA-molekyl ( oligonukleotid) som behövs­ vid uppbyggnaden av nytt DNA.
 8. högre primater

  högre primater är däggdjur som hör till gruppen primater.
 9. prima vista

  prima vista, musikterm som innebär att man utan förberedelse spelar eller sjunger ett musikstycke direkt från notbladet.
 10. alla prima

  alla prima, om en oljemålning: som är målad utan mellantorkningar.