1. pris

  pris, inom folkrätten term för utländskt fartyg som under sjökrig legitimt uppbringas av den egna sidans krigsmakt.
 2. pris

  pris, vanligtvis det antal penningenheter (t.ex. kronor) per enhet av en vara (eller tjänst) en köpare erlägger vid köp (eller en försäljare erhåller vid försäljning) av denna.
 3. pris

  4pris subst. ~en ~ar ORDLED: pris-en
  Svensk ordbok
 4. pris

  2pris subst. ~et ORDLED: pris-et
  Svensk ordbok
 5. pris

  3pris subst. ~en ~er ORDLED: pris-en
  Svensk ordbok
 6. pris

  1pris subst. ~et, ~er äv. ~ ORDLED: pris-et
  Svensk ordbok
 7. pris–lönespiral

  pris–lönespiral, löne–prisspiral, inflationsmodell enligt vilken prisökningen under en period beror på löneökningen under föregående period, medan löneökningen under samma period är avhängig föregående periods prisstegring.
 8. ca-pris

  ca-pris, detsamma som cirkapris.
 9. f-pris

  f-pris, egentligen förlagsnettopris , det av förlaget åsatta nettopris exklusive moms som gäller vid försäljning av en bok från förlaget till återförsäljare eller vid viss annan försäljning direkt från förlaget, t.ex. (i fråga om läromedel) till kommuner.
 10. administrerat pris

  administrerat pris, ett pris som inte främst bestäms av utbud och efterfrågan på en marknad med fullständig konkurrens, utan som fastställs huvudsakligen på andra grunder av t.ex. en myndighet.