1. prissätta

  pri`ssätta verb prissatte prissatt, pres. prissätter ORDLED: pris--sätt-er SUBST.: prissättande, prissättning
  Svensk ordbok
 2. prisbildning

  prisbildning, process genom vilken priser sätts.
 3. apotek

  apotek, lokal för framställning och försäljning av läkemedel.
 4. ekonomisk politik

  ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.
 5. sätta

  sätt`a verb satte satt, pres. sätter ORDLED: sätt-er SUBST.: sättande (till 1--6), sättning (till 3--5)
  Svensk ordbok