1. prisstabilitet

  prisstabilitet, fast penningvärde, tillstånd som råder när priserna på varor och tjänster ökar endast måttligt eller inte alls.
 2. Bank of Japan

  Bank of Japan, Tokyo, Japans centralbank, ursprungligen grundad 1882.
 3. Eurosystemet

  Eurosystemet, grupp inom Europeiska centralbankssystemet (ECBS) som består av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i euroområdet.
 4. EMU

  EMU, Economic and Monetary Union, Ekonomiska och monetära unionen, penning- och valutapolitiskt samarbete inom Europeiska unionen (EU), bildat 1 januari 1999.
 5. välfärdsteori

  välfärdsteori, teori som analyserar hur ekonomiska förhållanden bör vara till skillnad från hur de faktiskt är.
 6. full sysselsättning

  full sysselsättning, situation där arbetslösheten i huvudsak består av friktionsarbetslöshet och strukturarbetslöshet av ”normal” omfattning.
 7. Gustav Cassel

  Cassel, Gustav, född 20 oktober 1866, död 14 januari 1945, nationalekonom, professor i nationalekonomi vid Stockholms högskola 1904–33; jämför släktartikel Cassel.
 8. Riksbanken

  Riksbanken, Sveriges riksbank, Stockholm, Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen.
 9. Europeiska centralbanken

  Europeiska centralbanken, engelska European Central Bank, ECB, Frankfurt am Main, Tyskland, gemensam centralbank för länderna inom euroområdet, bildad 1 juni 1998.

 10. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.