1. procent

  procent är hundradel och betyder egentligen ”av hundra” på latin.
 2. procentenhet

  procentenhet är en enhet för andelar som är lika med en procent av en helhet.
 3. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 4. procent

  procen´t subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: pro-cent-en
  Svensk ordbok
 5. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.
 6. talibaner

  talibaner, islamistisk rörelse i Afghanistan och Pakistan.

 7. näringspyramid

  näringspyramid är en bild som visar förhållandet mellan de olika näringsnivåerna i en näringskedja.

 8. luft

  luft är det vi andas, som fåglarna flyger i och som blir vind när den sätts i rörelse.

 9. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 10. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.