1. produktion

  produktion, inom biologin produktion av biomassa, dvs. tillväxt av växter, djur och andra organismer.
 2. produktion

  produktion, den process i vilken varor och tjänster produceras med hjälp av olika produktionsfaktorer.
 3. produktion

  produktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: pro-dukt-ion-en
  Svensk ordbok
 4. produktionsfunktion

  produktionsfunktion, sambandet mellan insatser av olika produktionsfaktorer och den produktion som blir resultat.
 5. produktionsteori

  produktionsteori, teori för produktionen, hur man ska kombinera och utnyttja produktionsfaktorerna för att nå de resultat som man bestämt sig för.
 6. produktionsförhållanden

  produktionsförhållanden, i historiematerialismen de olika positioner (t.ex. ägande, övervakande och arbetande) som samhällsmedlemmarna intar i förhållande till den materiella produktionen.
 7. produktionsfaktorskatt

  produktionsfaktorskatt, skatt som belastar en eller flera produktionsfaktorer.
 8. produktionsreaktor

  produktionsreaktor, kärnreaktor som huvudsakligen används för att genom kärnomvandling producera vissa ämnen, t.ex. radioaktiva nuklider för medicinska ändamål eller plutonium.
 9. produktionsstyrning

  produktionsstyrning, PS, samlingsterm för aktiviteter och metoder som används för att dimensionera, planera och initiera tillverkning.
 10. produktionsöversikt

  produktionsöversikt, i skogsbruket en sammanställning som per åldersklass (ofta 20-åriga klasser) visar det statiska tillståndet i fråga om virkesvolym, tillväxt m.m. och där grundmaterialet erhållits genom skogstaxering.