1. profan

  profa´n adj. ~t ORDLED: pro-fan
  Svensk ordbok
 2. profanum vulgus

  profanum vulgus, den oinvigda (eller råa) massan.
 3. profanera

  profane´ra verb ~de ~t ORDLED: pro-fan-er-ar SUBST.: profanerande, profanering; profanation
  Svensk ordbok
 4. lekman

  lekman, person som inte tillhör prästerskapet (eller ett kloster eller en orden).
 5. lekman

  lekman, i allmänhet icke fackman, amatör.
 6. lekman

  lekman, juridiskt oskolad person.
 7. Johannes VI Kantakuzenos

  Johannes VI Kantakuzenos (grekiska Iōannēs VI Kantakouzēnos), född ca 1295, död 1383, bysantinsk kejsare 1347–54.
 8. Niketas Choniates

  Choniates, Niketas, född 1155 eller 1157, död 1217, bysantinsk ämbetsman och författare; bror till Mikael Choniates.
 9. manierism

  manierism, konsthistorisk term (förr med nedsättande innebörd) för stilsträvanden inom i synnerhet den italienska konsten ca 1520–1600, tidigare kallad senrenässans.
 10. sakral

  sakral, förknippad med religion och gudstjänst (t.ex. om arkitektur, musik, klädedräkt och kulthandlingar, jämför sakralt kungadöme).