1. DNA-profil

  DNA-profil, DNA fingerprint, resultatet av en laboratorieprocess där ett antal olika variabla platser i arvsmassan analyseras.
 2. profil

  profil, ytterlinje, kontur (”i profil”, sedd från sidan, i motsats till en face); tvärsnitt.
 3. profil

  profil, grafisk återgivning av en lagerföljd i berggrunden eller i lösa jordlager; se geologisk profil.
 4. profilering

  profilering, förfarande som ger något en speciell profil; process genom vilken ett företag försöker få profil, identitet och image att överensstämma.
 5. profil

  profil, de egenskaper som framstår som karakteristiska för t.ex. en person, en organisation eller ett företag.
 6. profil

  profil, vegetationsprofil, vertikalplan som läggs genom en vegetation för att belysa t.ex. övergångar mellan skilda bälten i denna vegetation.
 7. profil

  profil, i arkitektur formen hos tvärsnittet av en list, särskilt där denna form är sammansatt av olika raka eller krökta konturer (t.ex. hålkäl, karnis).
 8. människans utveckling

  människans utveckling, människans evolution från den tidpunkt då våra förfäder skildes från förfäderna till våra närmsta nu levande släktingar, schimpanserna.

 9. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 10. profilstång

  profilstång, profilstål, varmvalsad stålstång i olika profiler, oftast bokstavsformiga.