1. projektor

  projektor, apparat med vilken man projicerar rörliga bilder (videoprojektor eller filmprojektor) eller stillbilder (diaprojektor) på en duk eller annan ljus yta.
 2. projektor

  projek`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: pro-jekt-or-er
  Svensk ordbok
 3. overhead-projektor

  overhead-projektor, AV-hjälpmedel, detsamma som stordiaprojektor.
 4. projekt

  projekt, idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med att genomföra planen.
 5. Projekt Runeberg

  Projekt Runeberg, databas med elektroniska utgåvor av äldre svensk och annan nordisk litteratur.

 6. projekt

  projekt [-ʃek´t äv. -jek´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: pro-jekt-et
  Svensk ordbok
 7. diaprojektor

  diaprojektor, projektor för diabilder.
 8. projektionsapparat

  projektionsapparat, anordning för att visa bilder, se projektor.
 9. El Lissitzky

  Lissitzky, El, egentligen Lazar Lisitskij, 1890–1941, rysk konstteoretiker, konstnär och arkitekt, från 1921 professor vid konstakademin i Moskva.
 10. finansiera

  finansiera, investering av pengar i ett projekt.