1. prolog

  prolog, inledningen av ett anförande eller ett konstnärligt verk, på vers, prosa eller i bilder.
 2. Prolog

  Prolog, Programmation en logique, programspråk för datorer.
 3. prolog

  prolog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: pro-log-en
  Svensk ordbok
 4. Herodotos

  Herodotos, ca 484–ca 420 f.Kr., grekisk historiker.

 5. programspråk

  programspråk, programmeringsspråk, språk för att uttrycka beräkningar som ska utföras av en dator.

 6. epilog

  epilog, som retorisk och litterär term avrundningen av ett anförande eller ett diktverk, ofta som sammanfattning med en sensmoral.
 7. Lukasevangeliet

  Lukasevangeliet, egentligen Evangelium enligt Lukas, det tredje av de s.k. synoptiska evangelierna i Nya Testamentet.
 8. Johannesevangeliet

  Johannesevangeliet, ”fjärde evangeliet” i Nya Testamentet.
 9. Canterburysägner

  Canterburysägner, Canterbury Tales , den engelske författaren Geoffrey Chaucers mest berömda verk, från 1387 och framåt.

 10. Geoffrey Chaucer

  Chaucer, Geoffrey, född ca 1345, död 25 oktober 1400, engelsk författare.