1. protokoll

  protokoll, inom datortekniken detsamma som kommunikationsprotokoll.
 2. protokoll

  protokoll är en skriftlig redogörelse för vad som har tagits upp och beslutats vid ett sammanträde.
 3. Sions vises protokoll

  Sions vises protokoll, antisemitisk förfalskning.
 4. protokoll

  protokoll, inom diplomatiken de textled som inleder ett medeltida brev (diplom).
 5. protokollsats

  protokollsats, filosofisk term använd inom Wienkretsen för de satser vilka andra meningsfulla satser innehållande teoretiska (icke-observerbara) termer bygger på och kan testas mot.
 6. Molotov–Ribbentrop-pakten

  Molotov–Ribbentrop-pakten, icke-aggressionsavtal mellan Sovjetunionen och det nazistiska Tyskland 23 augusti 1939, undertecknat i Moskva och namngivet efter de båda ländernas utrikesministrar och signatärer Molotov och Ribbentrop.
 7. protokoll

  protokoll [-kål´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: proto-koll-et
  Svensk ordbok
 8. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 9. protokollsekreterare

  protokollsekreterare, tjänsteman vid de högsta domstolarnas kansliexpeditioner i Sverige och Danmark, bl.a. med uppgift att föra protokoll.
 10. protokollsbok

  protokollsbok, detsamma som tänkebok.