1. Trommers prov

  Trommers prov, ett sätt att påvisa reducerande sockerarter.
 2. provins

  provins, administrativ region, förvaltningsområde i många länder, bl.a. Belgien, Canada, Kina och Italien.
 3. nationella prov

  nationella prov, nationella ämnesprov, centralt utarbetade prov för grundskola, gymnasieutbildning samt svenskundervisning för invandrare.
 4. provstoppsavtalet

  provstoppsavtalet, avtal ingånget 1963 mellan Sovjetunionen och USA som förbjuder kärnvapenprov ovan jord.

 5. Hellers prov

  Hellers prov, förr vanligt test för att påvisa sjukliga mängder protein, ”äggvita”, i urinen.
 6. provision

  provision, ersättning som betalas till personer som förmedlat tjänster, t.ex. fastighetsmäklare, eller verkat för avsättning av annans varor, t.ex. handelsresande eller handelsagenter.
 7. provins

  provins, i antikens Rom intresse- och kompetensområde för ämbetsman med imperium.
 8. proveniens

  proveniens, härkomst, ursprung.
 9. provrörsbefruktning

  provrörsbefruktning, i allmänt språkbruk benämning på vissa former av assisterad befruktning.
 10. centrala prov

  centrala prov, prov som tidigare varit obligatoriska i gymnasieskolans årskurser 2 och 3 i svenska, engelska, tyska, franska, matematik, fysik och kemi.