1. provning

  provning, undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos produkt, process eller tjänst enligt ett specificerat förfarande.
 2. oförstörande provning

  oförstörande provning, materialprovning med metoder som inte förstör materialet, t.ex. magnetpulverprovning, röntgenprovning och ultraljudsprovning.
 3. förstörande provning

  förstörande provning, provning efter vilken de enheter som testats eller prov­körts inte går att använda eller reparera.
 4. säkerhetsfaktor

  säkerhetsfaktor, förhållandet mellan kritisk och tillåten belastning av en detalj eller konstruktion.
 5. SP

  SP, förkortning för Statens provningsanstalt, sedermera Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, sedan 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 6. flampunkt

  flampunkt, den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till för att de från vätskan avgivna gaserna skall antändas av en öppen låga vid standardiserad provning.
 7. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 8. Statens provningsanstalt

  Statens provningsanstalt, äldre namn på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 9. konstruktionsstål

  konstruktionsstål, stål som ingår i byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner, tryckkärl, transportfordon, kranar, fartyg m.m.
 10. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

  Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, sedan 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.