1. prutta

  prutt`a verb ~de ~t ORDLED: prutt-ar SUBST.: pruttande, pruttning
  Svensk ordbok
 2. pruttig

  prutt`ig adj. ~t ORDLED: prutt-ig
  Svensk ordbok
 3. prutt

  prutt subst. ~en ~ar ORDLED: prutt-en
  Svensk ordbok
 4. kostfibrer

  kostfibrer, polysackarider och lignin (vedämne) från växtmaterial i födan som inte kan brytas ned av enzymer i mag–tarmkanalen och därför når tjocktarmen i ospjälkad form; de kan dock brytas ned i varierande utsträckning av bakterierna i tjocktarmen.
 5. tarmgas

  tarmgas, summan av gas som sväljs ner (luft), diffunderar från blodet till tarmen (syrgas, kvävgas) och bildas av tarmens bakterieflora (vätgas, metan, koldioxid, kvävgas och mindre mängder andra gaser som vätesulfid).
 6. tjocktarm

  tjocktarm, intestinum crassum, del av tarmkanalen i bukhålan mellan tunntarmen och anus hos ryggradsdjur inklusive människa.
 7. tarm

  tarm, tarmkanal, hos djur hela matspjälkningskanalen från mun till analöppning, om sådan finns.
 8. fis

  fis subst. ~en ~ar ORDLED: fis-en
  Svensk ordbok