1. psoriasis

  psoriasis är en hudsjukdom som gör att huden fjällar och blir röd och torr.
 2. psoriasis

  psoriasis [-ri`- äv. -ri´-] subst. ~en ORDLED: psori-as-is-en
  Svensk ordbok
 3. psoriasisartrit

  psoriasisartrit, inflammatorisk ledsjukdom som förekommer hos omkring en tredjedel av dem som har psoriasis.
 4. Psoriasisförbundet

  Psoriasisförbundet, intresseorganisation grundad 1963 av en grupp psoriasissjuka som ville förbättra behandlingsmöjligheterna och åstadkomma ökad forskning om orsakerna till psoriasis och psoriasisartrit.
 5. Betnovat

  Betnovat, handelsnamn på läkemedlet betametason för utvärtes bruk mot bl.a. psoriasis och eksem.
 6. Daivonex

  Daivonex, handelsnamn på kalcipotriol, ett läkemedel som dämpar delningshastigheten hos celler i överhuden och används för utvärtes behandling av psoriasis.
 7. deskvamation

  deskvamation, fjällning, symtom vid några hudsjukdomar, bl.a. psoriasis.
 8. intertriginös

  intertriginös, term som anger att en hudåkomma (t.ex. psoriasis eller eksem) finns på ställen där hud ligger mot hud.
 9. onykolys

  onykolys, medicinsk term för att nageln lossnar från nagelbädden, vilket kan bero på t.ex. psoriasis eller en svampinfektion.
 10. squama

  squama, medicinsk term för sammanhängande parti av överhudens ytskikt som kan ses med blotta ögat vid avstötningen.