1. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.
 2. psykisk hälsa

  psykisk hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från psykisk sjukdom.
 3. psykisk

  psykisk, som avser psyket, särskilt i facktermer inom psykologi och psykiatri.
 4. psykisk sjukdom

  psykisk sjukdom, i tidigare svensk lagstiftning använd term som ersatts av psykisk störning.
 5. psykisk arbetsmiljö

  psykisk arbetsmiljö, faktorer på arbetsplatsen som avser annat än de fysiska arbetsförhållandena.
 6. psykiskt trauma

  psykiskt trauma, se trauma.
 7. psykisk energi

  psykisk energi, begrepp inom psykoanalytisk teori som Freud kom att uppfatta som en psykisk storhet.
 8. Föreningen psykisk hälsa

  Föreningen psykisk hälsa, till 2011 Svenska föreningen för psykisk hälsovård, riksförening, grundad 1931, med målsättning att främja psykisk hälsa.
 9. psykisk

  psy´kisk adj. ~t ORDLED: psyk-isk
  Svensk ordbok
 10. surrealism

  surrealism, internationell konstriktning som av rörelsens ledare och teoretiker, poeten André Breton, i det första surrealistiska manifestet 1924 definierades som ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”.